BELEIDSVERKLARING

Continu verantwoordelijkheid nemen als werkgever is één van de grondbeginselen waarop onze manier van werken steunt.

Welzijn op het werk

Het welzijn van onze werknemers, ook de bij ons tewerkgestelde uitzendkrachten, stagiairs, studenten, leerlingen en derden zijn voor ons van het grootste belang.

Wij zijn ervan overtuigd dat heel wat ongevallen, met persoonlijke letsels, met letsels aan derden, met materiële schade en schade aan het milieu kunnen voorkomen worden door een doordacht en consequent beleid inzake preventie, bescherming en milieu. Met betrekking op het milieu houden wij rekening met energie, grondstoffen en afval, water, lucht en mobiliteit om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Ook een preventief alcohol-, drugs- en medicatiebeleid maakt hier deel van uit. Dit is ingegeven door het feit dat werkgerelateerd gebruik van alcohol, drugs of medicatie één van de factoren is die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het ook een negatieve impact hebben op de productiviteit en de kwaliteit van het werk en kan het imago van Meyland en ABS Roeland erdoor geschaad worden.

Tevens streven wij ernaar dat de psychosociale belasting o.a. stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, veroorzaakt door het werk, zoveel mogelijk wordt beperkt en bespreekbaar is.

Dit alles moet verwezenlijkt worden door de actieve betrokkenheid van alle, bij ons tewerkgestelde werknemers, samen met onze klanten – opdrachtgevers.

Welzijn van klanten

Daarnaast is ons beleid erop gericht te voldoen aan de eisen volgens de geldende ISO- en VCA-normen ter bewerkstelliging van een optimale tevredenheid bij de klant. Wij streven ernaar om een totaaloplossing te bieden, door op alle gewenste vakgebieden de klant op deskundige wijze te begeleiden en te adviseren.

Iets in beweging brengen. Dat is iets wat Meyland doet. Op alle vlakken. Meyland ontwerpt, bouwt en onderhoudt installaties voor het interne transport van stuk- en bulkgoederen. Op maat van uw product. En afgestemd op uw ambities.

Meer nog dan goederen van punt A naar punt B verplaatsen, zorgen de geïntegreerde transportsystemen van Meyland voor praktische optimalisatie van het productieproces: efficiëntie en bedrijfszekerheid.
Zo blijft naast uw product ook uw bedrijf in beweging.

Wij willen dit realiseren door middel van volgende prioritaire doelstellingen:

  1. Voldoen aan wet- en regelgeving inclusief de geldende normen.
  2. Streven naar optimale klanttevredenheid.
  3. Voortdurende verbetering van kennis en vaardigheden van al onze medewerkers, in het bijzonder wat betreft preventie, bescherming en milieu.
  4. Een voortdurende bewaking van alle nodige maatregelen ter voorkoming van materiële of milieuschade aan gebouwen, goederen, voertuigen, zowel bij onszelf als bij onze klanten – opdrachtgevers.
  5. Regelmatige interne controle op de effectieve werking en doeltreffendheid van het beleid inzake het welzijn.
  6. Streven naar een continue verbetering van dit beleid.

Wij rekenen hierbij op de volle medewerking van alle betrokkenen om dit beleid elke dag opnieuw om te zetten in concrete maatregelen en resultaten.

Handtekening_Geert

Roeland Geert
Gedelegeerd bestuurder
Datum: 15/04/2024