slide4
elevatoren_1

Opvoer van bulkgoederen op gelijk welke hoogte met een maximaal debiet van 2000m3/u.

  • Blussystemen en explosieonderdrukkingssystemen
  • Automatische of manuele opspansystemen
  • Bandscheefloopdetectiesystemen
  • Debieten tot 2000 m³/uur
elevatoren_2