Continu verantwoordelijkheid nemen als werkgever is een van de grondbeginselen waarop onze manier van werken steunt.

Welzijn op het werk

Het welzijn van onze werknemers, ook de tewerkgestelde uitzendkrachten, stagiairs, studenten, leerlingen en derden, is voor ons van het allergrootste belang.

Wij zijn ervan overtuigd dat heel wat ongevallen (met persoonlijke letsels, letsels aan derden, materiële schade en schade aan het milieu) kunnen worden voorkomen door een weloverwogen en consequent beleid inzake preventie, bescherming en milieu.

Op milieuvlak houden wij rekening met energie, grondstoffen en afval, water, lucht en mobiliteit om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Preventief omgaan met alcohol, drugs en medicatie maakt ook deel uit van het beleid, aangezien werkgerelateerd gebruik van alcohol, drugs of medicatie één van de factoren is die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden. Het kan bovendien een negatieve impact hebben op de productiviteit en de kwaliteit van het werk en het imago van Meyland, ABS Roeland en Meyland Services schaden.

Wij streven ernaar dat psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (o.a. stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag) zoveel mogelijk wordt beperkt en bespreekbaar is.

Dit alles moet worden verwezenlijkt door de actieve betrokkenheid van alle werknemers, samen met onze klanten en opdrachtgevers.

Welzijn van klanten

Daarnaast is ons beleid erop gericht te voldoen aan de geldende ISO- en VCA-normen om een optimale klantentevredenheid te bewerkstelligen. Wij streven ernaar om een totaaloplossing te bieden, door klanten in elk vakgebied op een deskundige wijze te begeleiden en te adviseren.

Wij willen dit realiseren door middel van volgende prioritaire doelstellingen:

  1. Voldoen aan wet- en regelgeving inclusief de geldende normen.
  2. Streven naar optimale klantentevredenheid.
  3. Voortdurende verbetering van kennis en vaardigheden van onze medewerkers, in het bijzonder wat betreft preventie, bescherming en milieu.
  4. Continu bewaken van alle nodige maatregelen ter voorkoming van materiële of milieuschade aan gebouwen, goederen, voertuigen, zowel bij onszelf als bij onze klanten en opdrachtgevers.
  5. Regelmatige interne controle op de effectieve werking en doeltreffendheid van het welzijnsbeleid.
  6. Streven naar een continue verbetering van dit beleid.

 

Wij rekenen op de volledige medewerking van alle betrokkenen om dit beleid elke dag opnieuw om te zetten in concrete maatregelen en resultaten.

 

Roeland Geert
Gedelegeerd bestuurder
19 januari 2015